Les vacances a la Cuba socialista

Del mateix autor


Adel Pereira

Una de les principals fonts d’ingrés de divises per a l’economia cubana, per a ningú és un secret, és l’oferta turística que gestiona i programa el Ministeri de Turisme, concentrada per al turisme internacional, fonamentalment als mesos d’estiu, encara que es mantenen actives durant tot l’any, a causa de les condicions del clima tropical que afavoreixen unes temperatures estables. Molts són els paquets turístics dels quals disposen estiuejants estrangers i nombroses les instal·lacions a tot el llarg i ample del país.

Però, com són les vacances de la població cubana? Compten amb ofertes i instal·lacions vacacionals d’acord amb els seus ingressos i recursos econòmics? Per a començar posem per davant què diu el Codi del Treball (CT) de Cuba. La Llei No.116 del CT, del 2014, explicita que els treballadors tenen dret al gaudi d’un mes de vacances anuals pagades per cada onze mesos de treball efectiu, amb un màxim de descans és de trenta dies naturals.

El treballador/a amb més d’una ocupació té dret a gaudir d’un descans efectiu de vacances anuals pagades fins de trenta dies naturals i cobrar la totalitat de la retribució que per aquest concepte tingui dret en cada contracte. No obstant això, qui per la naturalesa de l’activitat que exerceix o altres circumstàncies no treballi onze mesos, té dret a vacances pagades per un temps proporcional als dies efectivament laborats.

Segons la norma, les absències al treball, incloses les originades per malaltia, accident i altres en què no es paga salari, interrompen l’acumulació del temps de descans i dels salaris percebuts, la qual es torna a reprendre quan el treballador es reintegra a la seva labor. I si en alguna cosa són totalment clares les disposicions és en l’obligació dels ocupadors de concedir, en un o diversos períodes, les vacances anuals pagades als seus treballadors. Amb aquest propòsit, com és obvi, han de determinar un programa que consideri les demandes de la producció o els serveis de cada centre i, al seu torn, l’efectivitat del descans.

També és responsabilitat de l’ocupador, d’acord amb el Codi, adoptar les mesures per a fer complir el programa dissenyat i, en aquest sentit, el descans pot atorgar-se per períodes de 30, 20, 15, deu o set dies. D’igual manera, a sol·licitud del treballador, poden considerar-se com a vacances pagades, dins del període, les absències per qüestions personals impostergables.

Però, com aprofita aquest període vacacional la població cubana? Existeix algun tipus d’oferta programada per part del Ministeri de Turisme (Mintur)? La resposta aquí és simple i plana: sí. Òbviament existeixen opcions de plans vacacionals i ofertes, com a instal·lacions, d’acord amb els ingressos i recursos econòmics de les i els ciutadans cubans, que es programen i gestionen a través dels diferents organismes empresarials del Mintur.

Una de les opcions més recurrents són els anomenats “Campismos populars”. Una oferta recreativa, amb trenta-quatre anys d’experiència, que va sorgir a Pinar del Rio, el maig de 1981, i que des dels seus inicis ofereix com a principals opcions: descobrir, gaudir i protegir la Naturalesa; admirar l’àmplia diversitat de la flora i la fauna cubanes; contemplar paisatges d’alt valor geogràfic; descansar en un ambient natural i sa; i conèixer els valors històrics-culturals que envolten a més de 92 instal·lacions, 4 viles internacionals i un Parc Turístic, que posseeix el Grup Empresarial Campismo Popular, en entorns naturals amb l’objectiu de contribuir a la formació d’una Cultura de la Naturalesa, destinades fonamentalment al turisme nacional.

Les ofertes de recreació és la principal activitat i orientada per a totes les edats i gustos. S’organitzen Programes d’Animació en àrees esportives; pistes de ball; parcs infantils; sales de jocs amb lloguer de mitjans i àrees de bany recreatiu, localitzades en rius, preses, piscines o platges. A més, s’ofereixen serveis de programació de pel·lícules, documentals i de la televisió cubana, comptant amb sales de TV i vídeo.

Una altra de les ofertes requerides per cubans i cubanes són les senderes, caminades, recorreguts i excursions, en companyia de guies, mitjançant els quals es pot gaudir dels valors naturals i històric-culturals de l’entorn. Resulten de particular interès, les ofertes especials en “campismos” pròxims a llocs declarats Monuments Locals, Nacionals o Patrimonials, elements que contribueixen al patrimoni cultural dels i les visitants.

D’acord amb les normes de qualitat dels serveis que brinda i als valors del seu entorn, cada “campismo” està certificat amb categoria de 1a a 4a. En els mateixos s’ofereix indistintament allotjament en cabanyes de 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 16 capacitats, la majoria de les quals posseeix bany interior. Excepte en els casos en els quals s’especifiqui, sempre s’han d’emportar llençols i tovalloles, a més d’articles de neteja personal.

L’oferta gastronòmica, tenint en compte les característiques del client nacional, així com el disseny dels seus serveis, es brinda de diverses formes: mitjançant restaurants amb servei platejat o de cantina i cafeteries amb aliments lleugers. I pel seu lloc, l’atenció mèdica primària està garantida amb lloc mèdic/infermeria en cadascun dels complexos de “campismos”, obert les 24 hores del dia, i en cas de ser necessari, es compten amb servei de trasllat del pacient a un centre especialitzat.

Tots aquests plans i destins vacacionals es poden adquirir a través de les Oficines de Reservacions, el preu de les quals es correspon amb la categoria del “campismo” i la temporada (vacacional o no vacacional). A més, se li proporcionen als clients tota la informació elemental dels serveis i característiques de la instal·lació que es visitarà, i del Codi de Conducta de l’Acampador, amb la intenció de contribuir a preservar l’entorn i a elevar la Cultura de la Naturalesa.

També cal destacar que algunes d’aquestes ofertes vacacionals són ofertes per al Mintur a diferents centres, empreses i organismes laborals per a aquells treballadors i treballadores destacades de cada centre, en funció del pla d’emulació laboral com a estímul pel seu acompliment i sentit de la responsabilitat envers les seves funcions laborals, com també envers els seus companys i companyes de treball.

Per a finalitzar, només apuntar que segons les últimes disposicions respecte a l’oferta vacional, el govern cubà també ha obert totes les opcions de paquets hotelers que abans estaven orientades exclusivament al turista internacional, a tots els ciutadans i ciutadanes del país, tant en moneda lliurement convertible com en moneda nacional.

Articles relacionats

Darrers articles