Unió de Dones per a la Defensa de París i la cura dels ferits: Estatuts

Del mateix autor

Nota de la redacció de Realitat

Com es pot veure en una altra notícia publicada en aquest número de Realitat, el dimarts 11 d’abril es va celebrar una reunió de dones a un cafè del carrer del Temple amb l’objectiu d’organitzar comitès de dones a cada districte. Es tractava d’organitzar les ciutadanes decidides a donar suport i defensar la causa de la Comuna, ja sigui al servei d’ambulàncies o formant regularment cossos per construir barricades i lluitar-hi, si calia. 

A partir d’aquesta crida es va crear la Unió de Dones per a la Defensa de París i la cura dels ferits i també es varen crear comitès de dones a la majoria dels districtes. Aquests son els estatuts aprovats per la Unió que foren publicats.

L’escriptora André Léo [1] presentà els estatuts de la Unió a l’edició del 20 d’abril al diari La Sociale [2]:

“S’acaba de fundar una seriosa organització entre els ciutadans de París decidida a donar suport i defensar la causa del poble, la Revolució i la Comuna per ajudar la tasca de les comissions governamentals per al servei d’ambulàncies, forns i barricades. A cada districte s’estableixen comitès, a més d’un comitè central que assumeix la direcció general de l’organització”.

Heus ací el text dels estatuts:

Administració dels Comitès de Districte

Art. 1r. Els comitès de districte són responsables de:

a. De censar les ciutadanes disposades a servir en ambulàncies, fogons o en barricades;

b. De l’administració dels fons que les subscripcions voluntàries poden generar a cada districte.

c. De la correspondència i escrits, així com la comptabilitat del seu districte.

d. De la convocatòria a qualsevol hora del dia o de la nit segons la urgència de les circumstàncies al nombre desitjat de ciutadanes inscrites al servei de l’Estat, convocatòria feta per ordre expressa del comitè central de ciutadanes i per invitació dels comitès de el govern.

e. De designar la missió assignada a cada ciutadana amb una indicació precisa del lloc al qual hauria d’anar.

f. De la convocatòria de les reunions fixades pel Comitè Central per a la propaganda i l’organització de les ciutadanes unides per a la defensa de París.

g. Dels informes diaris realitzats al comitè central sobre l’evolució de l’organització als diferents districtes.

Art. 2. Els comitès de districte estan formats per 11 membres amb l’opció d’afegir nous membres i revocar-ne els antics; aquestes mesures només es poden adoptar legalment prèvia deliberació del comitè i amb el consentiment de tres quartes parts més 1 dels membres del comitè.

Art. 3. Els comitès es reuniran permanentment.

Art. 4. La presència diürna i nocturna d’un terç més un dels membres del comitè és obligatòria.

Art. 5. Els comitès celebraran com a mínim una reunió diària, a la qual hauran d’assistir tots els membres del comitè.

Art. 6. La presidència de les reunions serà asignada per torns als membres del comitè.

Art. 7. Els comitès designaran el seu comité executiu, és a dir, una secretaria general, dos secretaries adjuntes i una tresorera, que sempre poden ser destituides.

Art. 8. Els comitès de districte faran un informe al comitè central cada dos dies sobre l’estat del seu fons i pagaran l’excedent de productes de primera necessitat (estrictament imprescindibles per als seus comitès per la seva correspondència i despeses d’administració) al fons del comitè central.

Art. 9. Cada comissió estableix el seu propi reglament per a la seva administració interna.

Art. 10. En la primera sol·licitud, els comitès de districte hauran de comunicar les seves accions al comitè central.

Administració del Comitè Central

Art. 1r. El Comitè Central està format per les delegades dels Comitès de Districte amb l’opció d’afegir i eliminar membres a petició d’almenys 8 i amb el consentiment de la meitat més 1 de tots els membres del Comitè.

Art. 2. El comitè es reuneix permanentment.

Art. 3. La presència a totes les hores del dia i de la nit d’un terç més un dels membres del comitè és obligatòria.

Art. 4. Les decisions només es poden prendre prèvia deliberació del comitè reunit i per majoria de la meitat més un dels membres del comitè.

Art. 5. Les reunions del Comitè tindran lloc almenys dues vegades en un termini de vint-i-quatre hores; tots els membres han d’estar presents. En cas d’impediments importants, s’haurà de notificar prèviament al Comitè.

Art. 6. La presidència s’assignarà per torns els membres del comitè i es renovarà en cada reunió.

Art. 7. Qualsevol proposta, per incloure a l’ordre del dia de les reunions públiques, ha de comptar amb el suport de com a mínim deu membres del comitè.

Art. 8. La paraula només es pot prendre durant un màxim de deu minuts i la mateixa pregunta no pot ser tractada més de dues vegades en una reunió pel mateix orador.

Art. 9. El comitè nomena la seva direcció, formada per una secretaria general, tres secretaries adjuntes i una tresorera. Els membres poden ser destituits.

Art. 10. El comitè central tindrà la direcció general del treball.

Art. 11. El comitè central triarà entre els seus membres i designarà una comissió executiva composta per set membres responsables de posar-se en contacte amb les comissions departamentals, ambulàncies, fogons, barricades; rebrà les instruccions i la informació necessàries, que al seu torn enviaran als comitès de districte.

Art. 12. A més, el comitè central designarà comissions per elaborar i presentar plans per a l’execució de les diverses empreses del comitè.

Art. 13. Les membres del consell executiu tindran una targeta segellada i signada pel comitè central.

Art. 14. Cobertes les despeses d’impressió, correspondència i administració, el fons del Comitè Central utilitzarà les sumes que li quedin per:

a. Donar suport a les membres indigents o malaltes de la Unió.

b. Pagar a les membres dels comitès que, per manca de recursos, no puguin dedicar sense dificultat tot el seu temps.

c. Compres de petroli i armes per a les ciutadanes que lluiten a les barricades; si calgués, la distribució de les armes es farà mitjançant sorteig.

Art. 15. El comitè es compromet moralment a donar la major publicitat possible a les seves accions per tots els mitjans possibles.

Art. 16. Els presents estatuts sempre es poden complementar o modificar a petició de deu membres del comitè central i amb el consentiment de la meitat més un de tots els membres dels comitès reunits.

Art. 17. Les ciutadanes, en el moment d’inscrivint-se als registres del comitè del seu districte, hauran de pagar una quota de com a mínim deu centims. Aquesta quota s’utilitzarà per crear el fons del districte.

Art. 18. Tots els membres es comprometen a reconèixer l’autoritat moral del Comitè Central i a seguir les instruccions i ordres dels seus respectius comitès.

Art. 19. Tots els pagaments voluntaris, ja siguin diners o materials, estan destinats a ambulàncies, fogons i membres indigents de la Unió.[3]

Notes

[1] André Leó Era el pseudònim amb el que escrivia Victoire Léodile Béra (1824-1900), una de les escriptores més destacades i compromeses políticament del seu temps. Escrivia al diari La Sociale, i participà activament en la Comuna de Paris i en la fundació de la Unió de Dones per a la Defensa de París i la cura dels ferits. Sobrevisquè a la Comuna i fou una escriptora molt prolífica. Els lectors de Realitat poden trobar llegir en castellà la seva obra LA Guerra social, Barcelona, Virus editorial, 2016.

[2] El títol del diari, La Sociale, feia una evident al·lusió a la consigna del 1848 mantinguda durant tot l’Imperi i defensada pels socialistes: república social.[3] Traducció de Paul Charboneau. Notes de Joan Tafalla.

Autoria

Articles relacionats

Darrers articles