Manifest de la PMDUP per la manifestació del 2007

Autor

Del mateix autor

 

La lluita contra el procés de Bolonya i el seus efectes va marcar una època de la lluita estudiantil, avui dia encara patim les conseqüències d’aquest model. Tot seguit trobaràs el manifest unitari cridant a la mobilització. 

El contingut del manifest és el següent:
La Universitat la construïm nosaltres: NO A BOLONYA!
Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública, novembre de 2017
El proper dijous 15 de novembre, tots a Plaça universitat a les 12h del matí, contra el Pla Bolonya cap a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior!!!
I aquesta setmana, setmana de LLUITA contra BOLONYA arreu de les universitats de Barcelona (UAB; UPF; UB; UPC.) Manifest de la PMDUP pel 15N (difon!):
Companys i Companyes, des de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública volem expressar, que la mobilització d’avui respon a els esforços de base de centenars d’estudiants, vosaltres! Som assemblees de Facultat i de Campus, som associacions i col·lectius estudiantils, som en definitiva l’única veu legítima dels estudiants a les universitats de Barcelona. Per tant, aquells pocs que des de les seves posicions de poder es venen la universitat de tots/es, que escoltin!
Us suspenem la reforma que impulseu cap a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior; per què creiem que ens duu cap a la fi del que nosaltres entenem per Universitat Pública: un dret universal, i que per tant no ha de tenir barreres per a totes les persones que hi volem accedir.
Creiem doncs, que la universitat no progressa adequadament:
– No progressa adequadament per què cada any pugen les taxes per sobre de l’IPC, i ens ofereixen a canvi crèdits que anomenen cínicament “Beques”, que ens hipotequen més encara. Exigim la immediata congelació de les taxes, i una disminució progressiva d’aquestes fins a esdevenir realment públiques.
– No progressa adequadament per què estudiar 40 hores a la setmana, ens impedeix treballar i estudiar alhora. Rebutgem l’actual sistema de crèdits europeus (ECTS). Proposem l’aplicació d’un altre sistema de crèdits a partir de les necessitats de tota societat i sobretot, dels i les estudiants amb menys recursos.
– No progressa adequadament per què ens entrenen per ser persones precàries, a ser productives, competitives. Creiem que la universitat és un espai de crítica, de reflexió i de creixement personal i per a TOTA la societat.
– No progressa adequadament per què el transport fins a la universitat representa una barrera per molts estudiants, tant pels preus abusius, com per la pèssima qualitat del servei. Reivindiquem un transport públic de qualitat, amb preus assequibles per a tots els universitaris.
– La universitat no progressa adequadament per què omplir-nos la vida de 1000 “pràctiques” no millora el nostre aprenentatge, simplement ens entrena a ser productius/ves servint els interessos empresarials. Volem una educació crítica i transformadora, que ens formi per a ser subjectes de canvi, i no de reproducció.
– No progressa adequadament per què el Procés de Bolonya trenca la vitalitat associativa de les universitats, i imposa un ambient de conformisme competitiu. Volem que la universitat torni a ser un espai de solidaritat, lluites i revoltes.
– La universitat no progressa adequadament per què la llengua catalana esta condemnada a desaparèixer del món acadèmic i científic. Demanem que es s’asseguri la llengua catalana com a única llengua vehïcular de l’ensenyament superior.
– No progressa adequadament per què els preus dels màsters i dels postgraus, són inaccessibles per a la majoria d’estudiants. Exigim que tinguin els mateixos preus que els graus i que siguin d’accés universal.
La universitat pública no progressa adequadament per què els qui ara la construeixen, ho fan pel seu interès, un interès oposat al dels treballadors/es i estudiants. La ruptura de l’actual tendendència privatitzadora demana la implicació i la participació de tots i totes, l’organització des base de les assemblees de facultat/campus i sindicats, per què la universitat pública la construïm nosaltres!
No estem sols en aquest camí companys/es ! Avui, ens podem recolzar en les victòries del moviment estudiantil contra Bolonya a Grècia, que ha aconseguit aturar la reforma cap a l’EEES. A la mateixa Universitat de Perpinyà, avui milers d’estudiants bloquegen la universitat contra mesures privatitzadores. I arreu d’Europa es multipliquen les resistències a aquesta reforma. Som capaços/es d’aconseguir-ho, i ho aconseguirem:
PER UNA UNIVERSITAT PÚBLICA I DE QUALITAT!!!
LA UNIVERSITAT LA CONSTRUÏM NOSALTRES!!!”


Articles relacionats

Darrers articles