La nostra lluita, el nostre Orgull!

Autor

Del mateix autor

Portem molts anys de lluita del col·lectiu LGTBIQ+, i és cert que hem avançat gradualment en drets, però no prou. No n’hi ha prou amb els avanços quan actualment estem veient un augment en les agressions cap al col·lectiu, i persisteixen les dificultats per a trobar treball, així com l’absència de referents educatius en els llibres de text i contes, entra altres coses. 

Des de Comunistes de Catalunya, creiem fermament que encara queden moltes tasques pendents en la lluita pels drets de les persones LGTBIQ+ i per a erradicar les discriminacions que continuen presents diàriament en la nostra societat. Per això, considerem fonamental continuar treballant en:

  • Igualtat Legal i Drets Humans:

Continuar lluitant pel reconeixement legal de les relacions, l’adopció i la protecció contra la discriminació. 

  • Protecció Contra la Discriminació i els Crims d’Odi:

Denunciem l’augment dels actes d’odi i violència contra la comunitat LGTBIQ+. Exigim mesures més fortes i efectives per a prevenir i castigar aquests crims d’odi.

Instem les institucions a desenvolupar programes de sensibilització i educació per a erradicar l’odi i la intolerància en la nostra societat.

  • Drets de les Persones Transgènere:

Implementar i fer complir lleis que protegeixin les persones trans contra la discriminació en tots els àmbits, inclosos l’ocupació, l’educació, la sanitat i l’accés a béns i serveis.

Cal assegurar que les polítiques i lleis antidiscriminació siguin efectives i que hi hagi conseqüències clares per als qui cometin actes de discriminació o violència contra persones trans.

  • Salut i Benestar:

Les persones LGTBIQ+ enfronten desafiaments específics en termes de salut mental i física, incloent-hi un major risc de depressió, ansietat i suïcidi. També enfronten barreres per a accedir a una atenció mèdica inclusiva i competent.

  • Educació i Visibilitat:

Advoquem per una educació inclusiva a les escoles que promogui el respecte i l’acceptació de totes les orientacions sexuals i identitats de gènere.

Celebrem la major visibilitat de les persones LGTBIQ+ en els mitjans de comunicació i demanem una representació més diversa i positiva.

  • Interseccionalitat:

Afirmem la importància de reconèixer les múltiples formes de discriminació que poden enfrontar les persones LGTBIQ+, especialment aquelles que també pateixen altres tipus de discriminació com per gènere, classe, raça, etc.

Demandem una lluita pels drets que sigui inclusiva i abordi totes les facetes de la identitat.

Finalment, des de Comunistes de Catalunya volem subratllar que la discriminació contra les persones LGTBIQ+ no és només un problema del col·lectiu; és una qüestió de justícia social que afecta a tota la comunitat. Combatre aquesta discriminació és una responsabilitat col·lectiva i és essencial per a construir una societat més justa, equitativa i pròspera per a tots.

Articles relacionats

Darrers articles