La contesa hegemònica emergent no té contingut ideològic, sinó que està impulsada totalment per interessos econòmics capitalistes

Autor

Del mateix autor

Costas Lapavitsas és professor d’Economia a l’Escola d’Estudis Orientals i Africans (SOAS) i coordinador de la Xarxa Europea de Recerca en Política Social i Econòmica (EReNSEP). És l’autor principal juntament amb el col·lectiu d’escriptura EReNSEP de “L’estat del capitalisme: economia, societat i hegemonia” (The State of Capitalism: economy, society and hegemony) que es va publicar en anglès el desembre de 2023. Llegiu la ressenya del llibre aquí:

Una contesa hegemònica de grans potències

Vivim en una era de tensions militars sense precedents que amenacen amb guerra mundial. Des del 2022, dues potències militars semblants – Rússia i els EUA amb els seus aliats, apoderats per Kíiv- s’han enfrontat, arruïnant Ucraïna i causant centenars de milers de morts. L’Orient Mitjà ha estat a la vora d’una guerra generalitzada durant mesos, ja que Israel continua massacrant palestins a Gaza ajudats i instigats pels Estats Units. I les tensions entre altres dues potències militars –els EUA i la Xina– han augmentat enormement, cosa que augmenta la perspectiva d’una confrontació armada al mar de la Xina Meridional. 

Els EUA segueixen sent la primera potència, la Xina és la potència econòmica en ascens i Rússia és una gran potència militar amb una economia molt més forta del que l’Occident col·lectiu imaginava. Aquestes tres grans potències es disputen l’hegemonia i entren gradualment en una macabra dansa de la guerra. Certament, no és així com es veien les coses en els primers anys del segle XXI. Com explicar-ho?

Una manera de fer-ho és confiant en la ideologia liberal predominant, per exemple, les obres de Robert Keohane. Els EUA són un far de la democràcia liberal i el pivot de la cooperació institucional internacional entre països que impedeix un domini hegemònic manifest. Actualment, estan endinsats en una lluita amb dictadors autoritaris de la Xina i Rússia. Tots aquells que valoren els drets individuals i les llibertats democràtiques haurien de posar-se del seu costat. 

Els defensors d’aquests punts de vista han tingut un gran impacte en la política exterior dels Estats Units, en efecte modelant-la durant dècades. Malauradament, les seves afirmacions no resistiran un moment d’escrutini crític. Però ni tan sols hem de dedicar-nos a això. La conducta genocida d’Israel a Gaza ha posat en entredit aquestes nocions. El Sud Global se’n riu de la seva mera menció.

Es podria assolir major comprensió a través de l’enfocament realista de la política mundial, per exemple, les obres de John Mearsheimer, que s’ha distingit com un crític vocal d’Occident a Ucraïna. Les grans potències busquen inevitablement l’hegemonia i el que importa és l’equilibri dels factors materials: població, producció econòmica, força militar. Els EUA han subestimat dramàticament Rússia creient que podria ser soscavada a través d’un apoderat militar reforçat per les sancions econòmiques. El poder hegemònic va actuar de manera insensata i ho pagarà car.

L’anàlisi realista té un atractiu immediat per a aquells que miren el món amb les lents de l’economia política clàssica. Però encara és limitat. Què sustenta l’ascens de la Xina i el retorn de Rússia? Quines són les forces estructurals que porten les tres grans potències a competir per l’hegemonia, empenyent el món cap a una guerra catastròfica? Aquestes són preguntes vitals que cal respondre.

Teoria marxista de l’imperialisme

El marxisme ofereix la resposta més persuasiva localitzant les forces subjacents en les relacions explotadores i opressives del capitalisme global. L’anàlisi de l’imperialisme segueix sent una de les contribucions més duradores de l’esquerra a la política internacional tant en termes d’idees com de moviments populars. 

L’argument canònic va ser, per descomptat, desenvolupat per Lenin, basant-se principalment en Hilferding. Tots dos es van enfrontar a l’imperialisme clàssic de l’últim quart del segle XIX i les primeres dècades del segle XX, quan la majoria dels colonialistes europeus van dividir l’Àfrica i altres parts del món, creant enormes imperis territorials i lluitant entre ells de forma assassina. Les forces estructurals subjacents es resumien en “capital financer”, és a dir, capital industrial i comercial monopolista amalgamat amb capital bancari, amb els bancs al seient del conductor. 

El capital financer pretenia establir imperis territorials que asseguressin beneficis extraordinaris mitjançant l’exportació de mercaderies i l’exportació de capital prestable. Els beneficis extrets de les colònies van permetre als capitalistes comprar una capa de la classe obrera, l’aristocràcia obrera. Per assolir els seus objectius territorials, el capital financer necessitava el suport militar del seu propi estat, i així el món es va dividir en imperis (majoritàriament europeus) enfrontats entre si. Els que arribaven tard, és a dir, Alemanya, el Japó i els EUA, van intentar tornar a dividir el món per obtenir una part dels beneficis. Va seguir la Primera Guerra Mundial, portant la gran matança dels camps de Flandes i altres llocs.

L’imperialisme va continuar marcant el segle XX, pivotant sobre els EUA, però va prendre una forma molt diferent a mesura que els imperis colonials formals arribaven a la seva fi. A la segona meitat del segle, els Estats Units hegemònics van dominar gran part del que llavors s’anomenava el Tercer Món, mentre s’enfrontaven a l’URSS i els seus aliats. Hi va haver una Guerra Freda permanent, però no una conflagració generalitzada, en part a causa de l’equilibri nuclear del terror.

Els arguments de Lenin i Hilferding ja no es mantenien en les dècades posteriors a la Segona Guerra Mundial. Certament, hi havia grans empreses monopolistes, tant nord-americanes com europees, que estenien els seus tentacles per tot el món. No obstant això, les finances estaven fortament controlades, l’exportació de capital prestable fou limitada, i mai hi va haver cap cas de bancs que dominessin la indústria privada. Les multinacionals nord-americanes extreien beneficis de la perifèria sense necessitat d’un imperi territorial. L’esquerra va produir teories de “dependència” i “subdesenvolupament” que van sostenir els moviments antiimperialistes a tot el món. 

Durant aquest temps, els EUA van oprimir i intimidar els països perifèrics, però el seu principal oponent va ser l’URSS. La competència militar entre els països imperialistes històrics va arribar a la seva fi el 1945 i mai va tornar a ressorgir. Quan l’URSS es va ensorrar el 1991, els EUA van ascendir a una hegemonia mundial única. Per un moment semblà que la vella teoria de l'”ultraimperialisme” de Kautsky s’havia fet realitat, és a dir, que la competència entre imperialistes eventualment conduiria a una potència dominant pacificant permanentment les conteses hegemòniques. 

L’ascens del capitalisme a la Xina, Rússia i altres llocs del segle XXI ha refutat aquestes fantasies. L’imperialisme i la lluita per l’hegemonia avui recorden els temps de Lenin i Hilferding, però també són profundament diferents. Algunes de les seves característiques clau es resumeixen a continuació basant-se en el nostre llibre recent, L’estat del capitalisme (The State of Capitalism).

Globalització i financerització

El capital industrial i comercial monopolista domina actualment el mercat mundial. Les grans multinacionals governen el capitalisme global, provinents principalment dels EUA, Europa i Japó, però cada vegada més també de la Xina i altres parts del món. El seu tret diferencial és la internacionalització de la producció, més que no pas l’exportació de primeres matèries. Creuar les fronteres nacionals per produir i generar beneficis és, per descomptat, una vella pràctica dels negocis capitalistes. La seva escala durant les últimes quatre dècades no té precedents i encara és més important la forma que adopta. 

La producció a través de les fronteres és ara possible sense que el capitalista tingui necessàriament drets de propietat directes sobre la capacitat productiva. Enormes cadenes de producció envolten el món amb les empreses participants sovint vinculades entre si només per contractes. La multinacional líder estableix els termes de preus, crèdit, tecnologia, lliurament, etc. de la cadena, buscant alts beneficis per a si mateixa. Al mateix temps, la cadena permet a petites empreses industrials de, per exemple, Turquia o Tailàndia, donar un caràcter internacional a la seva producció sense canviar d’ubicació ni posar la propietat per sobre de la capacitat. Almenys dos terços del comerç mundial tenen lloc dins de cadenes productives dominades per multinacionals, i hi ha cadenes liderades per multinacionals originàries de la perifèria.

Durant el mateix període, les finances també es van fer globals de maneres sense precedents, resumides per la financerització del capitalisme. Els grans bancs i “bancs a l’ombra”, és a dir, fons d’inversió, hedge funds i similars, operen contínuament i en temps real en diversos mercats internacionals. Les exportacions de capitals són enormes, principalment entre els antics països capitalistes, però també hi ha exportacions significatives cap a la perifèria. Els fluxos comprenen principalment capital prestable per finançar estats, així com empreses privades. De manera crucial, també hi ha fluxos substancials d’un país perifèric a un altre.

Les empreses productives internacionalitzades i les empreses financeres globals han creat la combinació de capitals més agressiva coneguda en la història. No s’amalgamen ni dominen l’un a l’altre: avui no hi ha capital financer a la manera de Lenin o Hilferding. Més aviat, les grans multinacionals controlen directament el gran capital líquid i el posen a disposició dels mercats financers. Microsoft o Pfizer interactuen contínuament amb empreses financeres, però cap banc els pot dir què han de fer.

Aquest binomi de capitals és el fonament econòmic de l’imperialisme contemporani. No lluiten per l’exclusivitat territorial, ni necessiten imperis formals. El que requereixen és, en primer lloc, un marc institucional que els permeti expandir-se i dominar el mercat mundial i, en segon lloc, una forma segura de diners mundials per liquidar obligacions i preservar el valor globalment. L’estat que pot complir més adequadament amb aquests requisits pot reclamar ser l’hegemònic.

La posició hegemònica dels EUA deriva de la seva preeminència en organismes multilaterals, com l’FMI, el Banc Mundial i l’OMC, així com de la seva capacitat per determinar el marc legal i pràctic del comerç internacional, la comptabilitat, les finances, les inversions, etc. Sobretot, deriva de la capacitat de la Reserva Federal per controlar l’accés al dòlar com a moneda mundial a través de swaps de divises i altres mitjans. Naturalment, el fonament últim és el poder militar mundial.

El poder hegemònic dels EUA és manifest. Les seves institucions financeres controlen els complexos mecanismes globals de transacció, compensació i pagament. Les seves multinacionals produeixen i comercien a tot el món, i alguns d’aquests gegants dominen les noves tecnologies emergents. Les seves forces militars envolten el món, i un vast pressupost militar empetiteix els de la resta de nacions del món. Els vells països imperialistes hi estan subordinats en termes geopolítics. Les seves pròpies empreses industrials i financeres s’han adaptat en gran manera al marc global dictat pels EUA.

La classe dominant nord-americana ha modelat la forma actual de l’economia mundial i ha tret enormes beneficis de la seva posició hegemònica. No menys important és la seva llibertat per emprendre una política monetària que afecta la resta del món i, al mateix temps, es tradueix en una transferència neta de recursos d’altres països obligats a mantenir enormes reserves de dòlars. Com sol passar a la història, però, els EUA han acabat pagant el preu del seu propi èxit.

La disputa creixent

En primer lloc, la internacionalització de la producció i les finances va permetre a la classe dominant nord-americana i als seus aliats esprémer els seus propis treballadors de maneres sense precedents. No hi ha “aristocràcia del treball” a tot Occident, presumiblement comprada pels ingressos de l’estranger. Al contrari. Hi ha enormes desigualtats d’ingressos i riquesa, una disminució de la infraestructura domèstica i la provisió de benestar, una classe mitjana desesperada i vastes capes de treballadors pobres. 

En segon lloc, i igualment important, encegada per la seva pròpia arrogància, la classe dominant nord-americana va llegir malament el desenvolupament global. La internacionalització de la producció i les finances va permetre l’aparició de nous centres d’acumulació capitalista a tota la perifèria. Van sorgir capitals productius i financers orientats internacionalment, sobretot a la Xina, però també a Rússia, l’Índia, el Brasil i altres llocs. Amb el suport dels seus propis estats, van establir centres de fabricació domèstica dinàmica i van començar a competir en el mercat mundial. De la mateixa manera que els seus competidors als EUA, però també a Europa i al Japó, busquen condicions institucionals favorables i accés controlat a una forma fiable de diners mundials.

El desafiament a l’hegemonia nord-americana sorgeix completament de la perifèria dramàticament remodelada. Les potències emergents exigeixen veu i vot en la configuració institucional del mercat mundial, inclosos el diner mundial. A diferència dels anys de postguerra, i de manera similar a l’època de Lenin, la contesa hegemònica emergent no té contingut ideològic, sinó que està impulsada completament per interessos econòmics capitalistes. Aquesta és, en última instància, la raó per la qual és extremadament perillosa i planteja la perspectiva d’una guerra generalitzada. 

No hi ha cap acord evident al qual els EUA puguin arribar amb els seus rivals. La seva pròpia societat està destrossada per la divisió i la confrontació; fa molt de temps va perdre la seva preeminència mundial en la fabricació; recentment va caure al segon lloc en el comerç global; el seu establishment militar és certament vast, però la seva eficàcia real és discutible. Ben segur que conserva la preeminència financera i monetària, però això no és suficient per assegurar la seva posició com a hegemon indiscutible. Aquells dies han passat definitivament.

No obstant això, seria un greu error sobreestimar la força dels seus rivals. La Xina té aproximadament 3 bilions de dòlars en reserves, però gran part del tresor es manté a l’estranger i qualsevol caiguda significativa del valor del dòlar la perjudicaria directament. A més a més, les transaccions internacionals dels bancs i de les empreses xineses estan denominades principalment en dòlars, potser per un valor de 2 bilions. I això sense ni tan sols esmentar els problemes interns de la Xina, ja que la ràpida acumulació capitalista ha arribat a la seva fi i la taxa de benefici ha disminuït.

En un futur previsible, els EUA continuaran sent la potència mundial dominant i la principal amenaça per a la pau mundial atrapada en la lluita per defensar la seva hegemonia. Els seus rivals, a més, són qualsevol cosa menys els portadors d’una millor promesa per a la humanitat. El capitalisme, regalimant sang de dents i urpes, és el que els impulsa cap endavant. 

La producció i les finances internacionalitzades han donat lloc a una contesa hegemònica mortífera en un curt període històric. L’amenaça de guerra mundial no remetrà a través d’arguments polítics o morals. Correspon a l’esquerra preservar l’esperança de la pau basant-se en la seva llarga tradició antiimperialista i anti-capitalista, tant en la teoria com en la pràctica.

Article publicat originalment al blog de l’autor. Traducció de l’anglès de Sergi Cutillas.

Articles relacionats

Darrers articles