Anunci de la Constitució de la Comuna

Del mateix autor

Anunci de la Constitució de la Comuna[1] (Affiche nº 44 de la Comuna de París)

Ciutadans,

S’ha constituït la vostra Comuna,

El vot del 26 de març ha sancionat la Revolució victoriosa.

Un poder covard i agressiu us havia agafat per la gola: vosaltres, en legítima defensa, heu expulsat aquest govern que us volia deshonrar imposant-vos un rei.

Avui, els criminals que no heu volgut perseguir abusen de la vostra magnanimitat tractant d’organitzar davant les portes de la ciutat un bressol de conspiració monàrquica. Ells invoquen la guerra civil; posen en marxa totes les corrupcions; accepten totes les complicitats; fins i tot s’han atrevit a suplicar el recolzament de l’estranger. 

Fem una crida perquè aquestes accions execrables siguin sotmeses al judici de França i del món.

Ciutadans, 

Acabeu de donar-vos unes institucions que resistiran totes aquestes temptatives.

Sou amos dels vostres destins. Forta mercès al vostre recolzament, la representació que acabeu d’establir repararà els desastres causats pel poder caigut: la indústria compromesa, el treball suspès i les transaccions comercials paralitzades, rebran un impuls vigorós.

Des d’avui, la tan esperada decisió sobre els lloguers; 

Demà, la decisió sobre els terminis;

Tots els serveis restablerts i simplificats;

La guàrdia nacional, des d’ara és la única força armada de la ciutat i serà immediatament reorganitzada.

Aquests seran els nostres primers actes.

Els electes del poble no li demanen altra cosa que el recolzin amb la seva confiança, per assegurar el triomf de la República. 

Per la seva part, ells compliran amb el seu deure.

Hôtel-de-Ville de París, 29 de març de 1871.

Notes

[1] Títol de la redacció de Realitat. Traducció de Joan Tafalla.

Author

Articles relacionats

Darrers articles