Cronologia de la Comuna de París (6)

Del mateix autor

Sisè episodi: 30 d’abril a  7 de maig de 1871

Seguim publicant setmanalment la cronologia dels principals esdeveniments dels 72 dies de la Comuna de Paris de 1871 [1]

DATAESDEVENIMENT
Diumenge, 30 d’abril 1871Rossel es encarregat per decret de la Comissió executiva ( publicat l’endemà al Journal Officiel) de les funcions de delegat provisional per a la guerra. Cluseret es revocat.Debat a la Comuna sobre la proposta de crear un Comitè de Salvació Pública. Els jacobins recolzen la proposta. La comuna s’escindeix en dues fraccions iguals (26 vots a favor, 26 vots en contra).Eleccions municipals agitades a la resta de França, que donen la victòria als republicans.Els federats recuperen el fort d’Issy sota el comandament de Cluseret. En el moment en que retorna de l’operació vencedora, s’ entera de que ha estat revocat i és arrestat. Rossel pren el comandament: reclama el recolzament complet de la Comuna. Nomena Eudes comandant del fort d’Issy i dona un impuls vigorós a la construcció de barricades a tot Paris. Els versallesos fan un requeriment als federals que defensen el fort d’Issy a rendir-se.
Dilluns, 1 de maig de 1871Eudes i Rossel rebutgen el requeriment a la rendició. Rossel respon al coronel Leperche: “Estimat camarada, la pròxima vegada que vostè es permeti enviar-nos un requeriment tan insolent com la vostra carta autògrafa d’ahir, faré afusellar el vostre emissari, d’acord amb els usos de la guerra”.El pànic creat per la situació del fort d’Issy, dona un nou impuls a la proposta de crear un Comitè de Salvació Pública. A la sessió de la Comuna on es torna a discutir sobre aquesta qüestió es produeix una escissió definitiva  entre la majoria que aprova el projecte i una minoria que refusa allò que considera un “amulet” i una “rampoina inútil i ridícula”. Quaranta sis vots a favor i vint-i-tres en contra. 
2 de maig de 1871El Journal Officiel de la Comuna publica el decret pel qual es crea el Comitè de Salvació Pública, quin article tercer diu: “Els poders més extensius sobre totes les delegacions i comissions son atorgats a aquest comitè, que només serà responsable davant la Comuna”. Els cinc membres anomenats son: Antoine Arnaud, Léo Meillet, Ranvier, Félix Pyatt i Charles Gerardin.Els versallesos comencen a bombardejar els districtes XVII i XVIII. Durs combats entorn de l’estació de Clamart.Rossel és criticat pel Comitè Central i pels delegats dels batallons. Es defensa davant la Comuna. Després d’aspres discussions conserva la direcció de les operacions militars però ha de cedir al Comitè Central l’administració del ministeri de la Guerra.Abolició del jurament professional i del jurament cívic.
3 de maig de 1871Conflictes cada cop mes greus entre Rossel, el Comitè Central de la Guàrdia i el Comitè de Salvació Pública.Aprofitant el desordre y una traïció, els versallesos ( a qui se’ls hi a comunicat la contrasenya) penetren al reducte de Moulin-Sacquet i es retiren emportant-se presoners i canons. 
4 de maig de 1871Les qüestions personals i les rivalitats de grups enrareixen les sessions de la Comuna.Al fort d’ Issy, gairebé desmantellat per l’artilleria pesada versallesa hi comencen a mancar els aliments i les municions. Un decret confirma la prohibició del treball de nit als forns de pa ( decisió que els patrons forners desobeeixen). Un altre decret prohibeix l’acumulació de sous per part dels funcionaris.
5 de maig de 1871Agonia del fort d’ Issy.Supressió de diversos diaris pro-versallesos entre els qual es troba Le Temps. Crida dels franc-maçons parisencs als seus germans  de França i del mon sencer. Criden a defensar la Comuna i la república.
6 de maig de 1871El comitè central de les dones per la defensa de Paris publica un manifest, cridant a la defensa de la Comuna, del treball i de la República social i universal.A la Comuna, Lefrançais presenta un informe molt detallat sobre el Mont de Pietat.
7 de maig de 1871Rossel i Dombrowski combinen un pla de contra-ofensiva a partir del fort d’ Issy, que encara resisteix en condicions espantoses.Es constitueix una federació de clubs que pretén influir en un sentit netament proletari i socialista.Es produeixen tantes absències a la Comuna que cal aixecar la sessió. Aquesta pràcticament ha estat suplantada pel CSP.S’aprova el decret sobre els desempenyoraments del Mont de Pietat presentat per Lefrançais.

Notes

[1] La cronologia dels fets està extreta de la següent bibliografia: 1.- Henri Lefebvre, La proclamation de la Commune, 26 mars 1871, Paris, La Fabrique Éditions, 2018. 2.- Jacques Rougerie, Paris Livre 1871, Paris, Éditions du Seuil, 1971. 3.- William Serman, La Commune, Paris, Presses Universitaires de France, 1971. 4.- P.O. Lissagaray, Historia de la Comuna, Barcelona, Editorial Estela, 1971. 5.- Jean Dautry et Lucien Scheler, Le Comité Central des vingt arrondissements de Paris, (Septembre 1870-mau 1871), Paris, Éditions Sociales, 1960. 6. Reclus, Élie (1827-1904). La Commune de Paris au jour le jour, 1871, 19 mars-28 mai / Elie Reclus. 1908. (Baixat de la Biblioteca Nacional de França). 7. La Commune au jour le jour. Le Journal Officiel de la Commune de Paris, 20 mars-24 mai 1871. Textes rassemblés par Patrick Le Tréhondat et Christian Mahieux, introduction de Michèle Audin, Paris, Éditions Syllepse, 2021.

Autoria

Articles relacionats

Darrers articles