La lluita de classes a Catalunya, un debat central

Autor

Del mateix autor


Redacció
Un cop la presidenta del Congrés, Rosa Bofill, ha explicat amb cura el funcionament del debat dels documents estratègics i les esmenes presentades, s’ha iniciat la recollida de les peticions de paraula d’aquelles delegades que volien intervenir per definir el document estratègic. Després de les lògiques dificultats d’un format tan innovador i que quedés clar com s’intervé en un congrés digital, Héctor Sánchez, per part de la ponència, ha portat a terme una explicació sobre el contingut estratègic que es recull al document. Un document que ha rebut un total 261 esmenes, de les quals ja d’entrada la ponència n’ha acceptat o transaccionat el 57%.
Abans d’entrar al debat concret de cadascuna de les esmenes, s’ha pogut veure la salutació de Javier Pacheco de Comissions Obreres i Camil Ros de la Unió General de Treballadors. Per a Pacheco, ens trobem “una crisi que està portant a terme un aprofundiment de la desigualtat social, per això necessitem la força i els recursos de totes les esquerres del país per protegir a les persones”, i ha desitjat “encerts al company  Nuet en el futur, però sobretot, a la direcció que escolliu”. Ros, per la seva banda, ha manifestat que “les esquerres hem de donar les propostes necessàries a aquesta crisi econòmica perquè no la paguem com ens van fer pagar l’anterior crisi econòmica, necessitem més drets socials i derogar les reformes laborals”. 

Salutació de Javier Pacheco, Secretari General de CCOO de Catalunya

Sánchez ha explicat que en el bloc 1 del document, “el Món de 2020”, només hi ha 10 esmenes que no s’han acceptat. Segons la ponència, el gruix de les esmenes han anat enfocades a aprofundir en el debat sobre el feminisme en el context actual, posant sobre la taula que no es pot permetre la divisió del moviment feminista i buscar la seva vessant transformadora en un moment que ha aconseguit ser transversal. Així com, sobre la caracterització de la situació política i econòmica a l’Amèrica Llatina i endinsar-se en el debat sobre la Unió Europea, un àmbit en el qual el partit està aprofundint en la definició de la seva política per la superació de l’entramat institucional al servei del capitalisme.  
Després del debat del bloc 1, s’ha visualitzat la salutació de Joan Caball d’Unió de Pagesos, que ha expressat la necessitat de trobar “noves formes per aconseguir la sobirania alimentària i l’equilibri al territori”; a més d’enviar una “salutació especial al vostre company i dirigent, Joan Josep Nuet, amb qui he compartit moltes estones”.

@CaballJoan Coordinador Nacional d’@uniopagesos ens envia una salutació al #CongrésComunistes pic.twitter.com/DfyRYAD82n

— Comunistes de Catalunya (@comunistes) September 18, 2020

El bloc 2, “Catalunya avui”, tenia 18 esmenes a debat del plenari, és el bloc on hi ha més debat pel que fa al número d’esmenes. S’ha produït un ampli consens en “pensar que la burgesia aposta pel moviment independentista és un error d’anàlisi important”. En aquest sentit, s’ha estès el debat sobre la caracterització de la burgesia a Catalunya i les seves faccions, no tant pel fet que l’anàlisi materialista clarifica que la burgesia no és independentista i que està clarament vinculada al règim i a l’estat, sinó per clarificar si és més acurat definir-la com a fracció catalana de la burgesia espanyola o, bé, si aquesta burgesia radicada a Catalunya se l’ha de definir com a burgesia catalana. 
Abans de continuar, en Sergi Perelló, secretari general de la Intersindical-CSC, ha saludat al congrés, explicitant que “compartim amb vosaltres molts dels anhels de llibertat i justícia social per aquest poble i per aquesta classe. Pel que fa al Bloc 3, “Construir un nou país”, s’ha posat èmfasi en la definició social, econòmica i democràtica del que ha de ser la futura República Catalana. Un dels debats que s’ha posat sobre la taula el paper dels municipis per a la transformació social del país però també les dificultats que pateixen per la manca de recursos i la seva definició institucional. Així mateix, la definició de l’espai públic com un element que ha de ser propici per a la mobilitat sostenible i activa, potenciant el transport a peu o en bicicleta que no consumeixen energia, en un entorn amable i segur per a la classe treballadora i els sectors populars. Per últim, el control i el consum de l’aigua ha ocupat un espai a la tarda del congrés i, també, els usos que es dona a l’agricultura actualment al país i el seu impacte en el consum d’aigua. 
El debat del document ha culminat amb el punt 4, “El projecte comunista”, entorn del paper del Partit Comunista a la Catalunya del segle XXI, posant les bases del funcionament de la cohesió del partit a partir del debat i a la unitat d’acció per tal d’organitzar el conflicte social i situar el socialisme com a horitzó assolible. En aquest bloc s’ha produït un ampli consens però han restat 13 esmenes que s’han portat a votació del plenari, algunes d’elles entorn a com els comunistes han de participar en el moviment obrer.
En paral·lel, el document ha incorporat algunes de les esmenes inicialment no acceptades, a partir de noves transaccions fruit del debat del plenari. Demà, de forma presencial i esgraonada, es votarà el document en el seu conjunt als 13 locals repartits en el territori. 


Articles relacionats

Darrers articles