Contra l’abús de la temporalitat en la funció pública

Autor

Del mateix autor

Milers de treballadores i treballadors de la funció pública vàrem recórrer els carrers de la ciutat de Barcelona, el dijous de la setmana passada. Ho vam fer per mostrar el nostre rebuig a l’abús de temporalitat en les contractacions de personal a les administracions públiques catalanes, després d’una jornada de vaga convocada pels sindicats COS, CO.BAS, IAC-USTEC, CGT, CNT i SO. 

El conflicte té a veure amb l’ús i abús durant les darreres dècades de la figura de l’interinatge dins del sector públic, tant entre el personal laboral com funcionari per a cobrir vacants de caràcter permanent i estructural. Una pràctica de contractació fraudulenta, però massiva i generalitzada en tots els sectors de l’administració, que ha estat sortejant durant molts anys la seva obligació -establerta al Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP)- de proveir les places vacants als tres anys en oferta pública. Una pràctica que, a més, es va veure enormement agreujada per la congelació de les ofertes públiques i la imposició del mecanisme de les taxes de reposició. 

Aquesta elevada temporalitat, sumada a l’externalització de serveis públics essencials i les retallades dels últims anys, ha estat repercutint negativament en la qualitat dels serveis públics. I aquesta precarietat laboral, en un sector tan feminitzat com aquest, aprofundeix encara més les bretxes i la pobresa que afecten les dones. En resum, són les administracions públiques les (i)responsables que no han dut a terme ofertes públiques, ni convocatòries de processos selectius durant dècades, incomplint la normativa de manera flagrant. 

Aquest conflicte ha generat tota una dinàmica de litigis judicials que ha acabat implicant fins i tot al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE, Directiva 1999/70/CE). Però el conflicte no es redueix al seu tortuós recorregut jurídic, sinó la clau de volta està en com donar sortida justa, consolidada i legal a totes les treballadores que porten anys i panys desenvolupant la seva feina en frau de llei, i no entrar en xoc amb Constitució Espanyola, en el seu article 23.2, o amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en l’article 55 que preveu l’accés a la funció pública en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat. Baladí que, tot i que la situació és diferent segons els sectors, en molts casos les interines ja han passat per algun procés selectiu a l’hora d’accedir a un lloc de feina, i què està sotmesa a informes d’avaluació i seguiment per part del seu superior.  

Al juliol, el Ministeri subscrivia amb CCOO-UGT-CSIF a la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques “l’Acord sobre el Pla de xoc per a reduir la temporalitat a les administracions públiques”, interpretant que la normativa europea aboca als interins en frau de llei a fer processos de concurs-oposició de torn lliure si volen estabilitzar la seva relació laboral. Aquest acord posaria en perill el lloc de treball de millers d’interins/nes i estableix una quantia mínima (20 dies per any treballat) per les que es quedin sense estabilitzar el seu lloc de treball. “El ICITAZO”

Aquesta situació ha generat una dinàmica de mobilitzacions en la qual ha pres protagonisme una xarxa diversa de plataformes i col·lectius d’interins i interines, una experiència d’autoorganització gens habitual al sector públic.

Els sindicats majoritaris han quedat al marge de les mobilitzacions i van optar per la via institucional, apostant-ho tot a la negociació per dalt i a què les modificacions del tràmit parlamentari puguin millorar la llei substancialment. La majoria de grups parlamentaris pretenen aprofitar la previsió continguda en l’art. 61.6 del TREBEP que permet l’accés a la funció pública, respectant els principis d’igualtat mitjançant el procediment de concurs sempre que sigui amb caràcter excepcional. Altres esmenes van en la línia de, en determinats sectors i circumstàncies, com l’antiguitat, fer concurs de mèrits restringits.

En resum, l’Administració ha estat durant anys cometent frau de llei mentre les treballadores han anat exercint la seva carrera professional, formant-se i garantint el funcionament dels serveis públics. I ara han de demostrar la seva vàlua? Davant una situació de frau excepcional, calen solucions excepcionals, justes i dins de la llei de la funció pública.

Articles relacionats

Darrers articles