Assemblea d’artistes

Autor

Del mateix autor

Article publicat al Journal Officiel de la Commune, 15 d’abril de 1871 [1]

Ahir, a les 2 en punt, va tenir lloc, al gran amfiteatre de la Facultat de Medicina, la trobada d’artistes convocada pel senyor Courbet, amb l’autorització de la comuna. La sala estava completament plena i totes les arts hi eren àmpliament representades. Notem que entre els pintors hi havia MM. Feyen-Perrin, Héreau; MM. Moulin i Delaplanche, entre els escultors; els caricaturistes van enviar Bertall, els gravadors Mr. Michelin, el crític Mr. Philippe Burty. – Molts arquitectes i ornamentistes. Una assemblea de més de quatre-centes persones. Presideix M. Courbet, ajudat per MM. Moulin i Pottier. Aquest darrer llegeix, abans de tot, un informe elaborat per una comissió preparatòria i redactat per ell. Aquest document, molt interessant, contenia consideracions realment interessants sobre les necessitats i els destins de l’art contemporani.

Confiar als artistes la gestió dels seus interessos. És aquesta idea la que sembla dominar en l’esperit de l’informe del subcomitè. Es tracta d’establir una federació d’artistes de París, que inclogui sota aquest títol a tots aquells que exposin les seves obres a París.

Federació d’artistes de París

Els artistes de París adherits als principis de la República comunal es constitueixen en federació. Aquesta concentració de totes les intel·ligències artístiques es basarà en: “La lliure expansió de l’art, lliure de qualsevol tutela governamental i de qualsevol privilegi”.

“Igualtat de drets entre tots els membres de la federació. “La independència i dignitat de cada artista posada sota la protecció de tots mitjançant la creació d’un comitè elegit per sufragi universal d’artistes”. Aquest comitè enforteix els vincles de solidaritat i aconsegueix la unitat d’acció.

Constitució del Comitè

El comitè està format per 47 membres que representen les diverses facultats, a saber: setze pintors, deu escultors, cinc arquitectes, sis gravadors, deu membres que representen l’art decoratiu, anomenat indegudament art industrial. Es designen per sistema de llista i votació secreta. Els ciutadans que puguin demostrar que són artistes tenen dret a participar en la votació, ja sigui per la notorietat del seu treball, ja sigui mitjançant una targeta d’expositor, o bé, un certificat escrit de dos patrocinadors d’artistes. Els membres del comitè són elegits per a un any. Al final del mandat, quinze membres, designats per un vot secret del comitè, romandran en el càrrec l’any següent, i se substituiran els altres trenta-dos membres. Els membres sortints només es poden reelegir després d’un període d’un any. El dret de revocació es pot exercir contra un membre que no compleixi el seu mandat. Aquesta revocació només es pot executar un mes després de la sol·licitud i, si es vota en junta general, per majoria de dos terços dels votants.

Determinació del mandat

Aquest govern del món de les arts per part dels artistes té com a missió: la conservació dels tresors del passat; la posada en marxa i la sortida a la llum de tots els elements del present; la regeneració del futur a través de l’educació.

Monuments, museus

Els monuments, des del punt de vista artístic, els museus i els establiments de París que contenen galeries, biblioteques d’obres d’art que no pertanyen a particulars, es confien a la conservació i a la supervisió administrativa del comitè. El comité elabora, conserva, corregeix i completa plans, inventaris, directoris i catàlegs. Els posa a disposició del públic per promoure estudis i satisfer la curiositat dels visitants. Assenyala l’estat de conservació dels edificis, indica reparacions urgents i presenta freqüentment a la comuna un informe de la seva feina. Després d’examinar-ne la capacitat i investigar-ne la moralitat, nomena administradors, secretaris, arxivers i custodis, per assegurar les necessitats de servei d’aquests establiments i de les exposicions, de les quals es parlarà més endavant.

Exposició

El comitè organitza exposicions municipals, nacionals i internacionals que tenen lloc a París. Per a exposicions nacionals o internacionals que no tenen lloc a París, delega a una comissió responsable els interessos dels artistes parisencs. Només s’admeten obres signades pels seus autors, creacions originals o traduccions d’un art per un altre, com ara un gravat d’una pintura, etc. Rebutja absolutament qualsevol exposició mercantil, tendint a substituir el nom de l’editor o fabricant per el del veritable creador.

No es concedeixen premis. Les obres ordinàries ordenades per la comuna es distribuiran entre els artistes designats pels vots de tots els expositors. Les obres extraordinàries es donaran a concurs.

Educació

El comitè supervisa l’ensenyament de dibuix i modelatge a les escoles primàries i professionals comunals, els professors dels quals són designats per concurs; afavoreix la introducció de mètodes lògics i atractius, marca els models i designa els temes en els quals es revela un geni superior i els estudis dels quals s’han de completar pagats per la Comuna. Convoca i anima la construcció de grans sales per a l’ensenyament superior, per a conferències sobre estètica, història i filosofia de l’art.

Publicitat

Es crearà un òrgan de propaganda titulat: Oficial de les arts. Aquesta revista publicarà, sota el control i la responsabilitat del comitè, fets relatius al món de l’art i informació útil per als artistes. Publicarà els informes del treball del comitè, les actes de les seves reunions, el pressupost de rebuts i despeses i tot el treball estadístic aportant claror i preparant l’ordre. La part literària, dedicada a dissertacions sobre estètica, serà un camp neutral obert a totes les opinions i a tots els sistemes. Progressista, independent, digne i sincer, L’Official de les arts serà la constatació més important de la nostra regeneració.

Arbitratges

Per a totes les controvèrsies relacionades amb les arts, el comitè, a petició dels interessats, artistes o altres, designa àrbitres conciliadors. En qüestions de principi i d’interès general, el comitè es constitueix com a junta d’àrbitres i les seves decisions s’escriuran a L’Oficial de les arts. 

Iniciativa individual. El comitè convida qualsevol ciutadà a comunicar-li qualsevol proposta, projecte, memòria, opinió dirigida al progrés en l’emancipació moral o intel·lectual dels artistes o en la millora de les seves condicions materials. Rendirà comptes a la Comuna i presta el seu suport moral i col·laboració a tot allò que consideri factible. Fa una crida a l’opinió pública per recolzar tots els intents de progrés, donant a aquestes propostes la publicitat de L’Oficial de les arts. Finalment, per la paraula, la pluma, el llapis, per la reproducció popular de les obres mestres, per la imatge intel·ligent i moralitzadora que es pot difondre i exhibir als ajuntaments de les comunes més humils de França, el comitè contribuirà a la nostra regeneració a la inauguració del luxe comunal i als esplendors del futur i a la República universal.

G. Courbet, Moulinet, Stephen Martin, Alexandre Jousse, Roszezench, Trichon, Dalou, Jules Hereau, C. Chabert, H. Dubois, A. Faleynière, Eugène Pottier, Perrin, A. Mouilliard

Notes

[1] Extret de: La Commune au jour le jour. Le Journal Oficiel de la Commune de Paris, 20 mars-24 mai 1871,  Textes rassemblés  par Patrick Le Tréhondat et Cristian Mahieux, Introduction de Michèle Audin, Paris, Éditions Syllepse,2021, pp. 82-84. Traducció de Paul Charboneau.

Articles relacionats

Darrers articles