L’habitatge (en el programa de govern PSOE-UP)

Autor

Del mateix autor

Aquest article realitza una breu avaluació de l’acord programàtic signat entre el PSOE i Unides Podem el 30 de Desembre, amb focus en aspectes vinculats a l’habitatge[1]. Les principals propostes del mateix són quatre.

Regulació dels lloguers

El punt principal i de major impacte tracta la regulació de lloguers. En aquest punt, es parla de “frenar les pujades abusives del lloguer” en determinades zones urbanes. Això s’implementaria a través dels ajuntaments, els qui podran declarar una zona com de mercat tensat. Per a això s’utilitzarà un índex de referència de lloguers, que poques ciutats tenen avui dia.

Impostos a SOCIMIS

Les SOCIMIS (Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària), també conegudes com a fons voltors, són instruments financers per a la inversió immobiliària l’activitat de la qual se centra especialment en el mercat de lloguer (com Blackstone).
Sobre això, l’acord esmenta reformar el seu règim perquè les mateixes paguin un 15% d’impostos sobre els beneficis no distribuïts (actualment tributen al 0%).

Més recursos per a habitatge

L’acord apunta a un augment de recursos a l’habitatge, via un increment en el pressupost de l’Estat. Actualment, aquesta partida és la més baixa de tots els països de l’OCDE.

Lloguer turístic i Habitatge Buit

Es proposa impulsar reformes que permetin a les comunitats de veïns regular l’exercici de l’activitat dels pisos turístics. També es planteja definir l’habitatge buit i el concepte de gran forquilla per a poder implementar mesures per a mobilitzar els seus habitatges buits.

Punts febles

Sobre la regulació de lloguers existeixen diverses preocupacions. La principal radica en el fet que la mateixa es basa en un índex de preus de mercat, el qual segurament validarà i fins i tot assegurarà els preus inflats i injustos que actualment dominen el mercat de lloguer. Un exemple a seguir podria ser el de Berlín, on la regulació va retornar els preus al nivell de cinc anys enrere. A Barcelona és crucial que la regulació aconsegueixi ajustar els preus de lloguer, perquè tota llar pugui accedir a un habitatge de lloguer de manera digna.

En una altra àrea, incrementar la tributació sobre les SOCIMIS és una bona notícia. No obstant això, augmentar la seva tributació no serà suficient per a acabar amb els seus efectes nocius: és imprescindible eliminar-les completament del mercat immobiliari i particularment del lloguer, ja que són els qui porten les pràctiques més especuladores i explotadores.

Conclusió

L’acord en termes d’habitatge conté diverses iniciatives esperançadores. Un aspecte positiu és que recull reclams que han sorgit des dels moviments socials. Això és important, perquè un govern de coalició progressista requerirà el suport dels moviments socials per a impulsar mesures que generaran resistència en els sectors més conservadors. Així mateix, l’èmfasi en el lloguer és una lectura correcta de la situació actual, atès que és allà on es troben pitjors situacions d’accés a l’habitatge, en particular per als joves.

Rodrigo Martínez

[1] Per escriure aquest article s’ha fet ús de l’anàlisi realitzat pel Sindicat de Llogateres (vegeu: https://sindicatdellogateres.org/es/analizamos-el-acuerdo-entre-psoe-y-unidas-podemos/)


Articles relacionats

Darrers articles