No només ruïnes boniques. Marges borrosos de la recerca de l’arquitectura socialista

Del mateix autor

Una imatge es defineix dues vegades. Quan es veu el conjunt a primera vista, i després quan es troba un detall que ho canvia tot.

Wim Wenders

El patrimoni construït de l’època socialista dels diferents països d’Europa oriental i Àsia constitueix una part molt important del seu patrimoni arquitectònic. Es tracta d’un període d’entre 45 i 70 anys aproximadament, encara que el procés de transició en alguns casos ha estat lent i difícil quant a les institucions relacionades amb planificació i construcció, així que aquest límit és només orientatiu. Per descomptat, hi ha països com Corea del Nord o Cuba que fins i tot funcionen sota les regles de l’economia estatal, planificació centralitzada i el partit únic en el poder. El primer límit borrós de l’arquitectura socialista es refereix a la seva final: quan ha deixat d’existir com a tal, com a forma concebuda per a un ús determinat. Una solució conceptual ofereix el llibre “Socialist Architecture: The Vanishing act” de Srdjan Jovanović Weiss i Armin Linke.

La recerca sobre la planificació, creació, construcció i ús de l’arquitectura desenvolupada en l’època socialista (atesos els límits històric-polítics), pertany generalment al camp de la història d’arquitectura. No obstant això la seva presència física, el seu continuat ús i les consecutives transformacions, tant espontànies com planificades, l’acosten al present. També, les opinions populars i els sentiments sobre aquesta arquitectura són encara pronunciats i contradictoris i a diferència de l’arquitectura històrica, encara no existeix una opinió consensuada i definitiva sobre aquest patrimoni. L’avaluació del patrimoni arquitectònic de l’època socialista és un procés vigent i situa a la recerca sobre aquesta arquitectura en un temps pròxim al present.

El coneixement i les publicacions sobre l’arquitectura socialista creixen en número i en profunditat. No obstant això, no existeix una base de dades internacional i accessible, sobre els arquitectes o projectes, consultable per a investigadors nous, de manera que la recerca encara té l’encant del directe: de visitar el lloc, buscar en arxius, biblioteques, despatxos d’autors o oficines d’institucions estatals. També conté la frustració d’excavar entre multitud de documents sense trobar gens rellevant per a la recerca particular durant dies. O segons el temps, país o ciutat, la desesperació provocada per la poca organització dels documents, regles sobre la seva reproducció, condicions de consulta, etc. Com a resultat, sempre que no es fa una cerca concreta en un arxiu individual (ja que existeixi), s’acaba trobant més informació de la que es buscava inicialment que inevitablement modifica el curs de la recerca. Per a bé o per a mal.

Un estudi sobre una obra arquitectònica o sobre un projecte urbanístic comença per l’estudi del context en el qual es desenvolupa. Desgranem el context entre el context físic, històric i el social, per a adonar-nos que hi ha un subjacent context ideològic-polític que dona color als altres conceptes. L’obra pública, amb inversió i planificació estatal implica una certa politització de la construcció, el nivell de la qual depèn de la importància de l’obra per a la ciutat o per a l’estat. Això no és una especialitat del món socialista. Les grans obres com les seus governamentals o dels partits, els grans equipaments culturals o esportius, estaven cridats a expressar un clar missatge ideològic, moltes vegades a través d’una forma completament abstracta i materials poc eloqüents per al gran públic. En aquest sentit, arquitectura socialista era més que arquitectura, amb un contingut propagandístic difícil de delimitar. L’arquitectura estava cridada a comunicar idees que sobrepassaven a la seva disciplina, a modificar i suposadament millorar la societat a través de les noves formes i els nous usos que plantejava..

Més que crear edificis singulars, l’època socialista ha creat ciutats o espais públics, eliminant la separació entre arquitectura i urbanisme. A part de les ciutats noves fundades al voltant de les plantes industrials (a l’URSS van ser més de mil), diverses reconstruccions de ciutats històriques es van plantejar en termes de tabula rasa, o es van construir innombrables ciutats satèl·lits o nous barris al voltant dels centres històrics. Cada gran edifici cultural, administratiu o esportiu es projectava en relació amb l’espai públic, creant moltes vegades la mateixa plaça o recorregut representatiu. Així el Palau del Poble de Berlín sempre s’ha pensat i representat en relació amb les dues grans places públiques que l’envoltaven: Marx Engels Fòrum i Aleksanderplatz. De la mateixa manera un edifici residencial s’entenia en funció del conjunt de diverses unitats dins de la poma o microrayon. La seva forma i distribució es relacionaven amb el centre de proveïment i equipaments, amb els accessos i altres referents urbans. Per exemple, Stalinalee de Berlín oriental no es va projectar com a conjunt d’edificis singulars (a diferència del seu contraexemple Interbau de Berlín occidental), sinó els edificis s’entenien com a parts d’una composició totalitzadora. El mateix plantejament comparteixen els “blocs” de Nova Belgrad, on la repetició de les formes va induir la sensació d’inhumanitat del barri.

La implicació dels líders polítics no és estranya en els grans projectes de l’arquitectura socialista. En funció de l’envergadura de l’obra o de la data d’inauguració-que sovint es feia coincidir amb alguna festa nacional o amb l’aniversari del líder-, els presidents presenciaven els actes relacionats amb la construcció. La visita a l’obra per part del president era un esdeveniment relativament habitual en la construcció de grans equipaments o els nous barris urbans dels països socialistes, però van ser diversos els que van sobrepassar els límits de l’espectador privilegiat. Una part important de les decisions projectuals sobre el Palau del Poble de Bucarest i la contigua avinguda de la Victòria del Socialisme s’atribueixen a Nicolae Ceausescu, malgrat la presència de l’arquitecta oficial, Anca Petrescu. Kim Jong Il va escriure (presumptament) en 1991 un llibre teòric titulat “L’Art d’Arquitectura” en el qual descriu les característiques que ha de tenir l’arquitectura socialista a Corea del Nord. Aquest llibre continua sent el document més important per als arquitectes nord-coreans. En contextos especialment aïllats, la forta presència de la ideologia política en la vida quotidiana disminueix la importància de qualsevol altre actor en el procés constructiu, a favor d’un miratge en què l’arquitecte com a autor es desdibuixa per a cedir pas al líder com l’arquitecte suprem. Hi ha algunes poques excepcions d’arquitectes predilectes que gaudien de confiança i pressupostos il·limitats, com el cas de Pranvera Hoxha, filla del dictador Albanès qui juntament amb el seu marit va projectar diversos edificis monumentals per al règim inclòs el fallit mausoleu per a Enver Hoxha.

En països com Corea del Nord, l’arquitecte com a autor és gairebé una figura inexistent. La idea genial sempre és del líder qui treballa per a satisfer les necessitats del poble. Al seu torn, els arquitectes –que també són el poble- treballen per a realitzar les idees del líder. En definició d’un projecte s’insisteix en la col·lectivitat del treball, així que les obres mai s’adscriuen a una sola persona. Així també funciona el procés de construcció. Aquest cas és, no obstant això, excepcional i extrem, encara que els països socialistes produïen nombrosos complexos residencials o equipaments de gran escala elaborats per grans equips professionals dels instituts o constructores estatals. No era estrany que el nom d’empresa substitueixi al nom de l’arquitecte. A l’hora d’analitzar una obra arquitectònica, la recerca pot arribar a incloure l’organització d’aquestes grans empreses i les seves maneres de funcionar, per a entendre algunes decisions projectuals.

L’autor és una part del context personal d’un projecte, mentre que l’altra és l’usuari, o el grup social destinatari de l’obra. La societat socialista era suposadament igualitària, que havia abolit les diferències econòmiques, nacionals, culturals, racials i de sexe. L’única que aparentment continuava existint era la diferència d’edat, així que els nens eren els privilegiats destinataris de dissenys adaptats. La macroestructura residencial es projectava per a un usuari abstracte, per a satisfer les seves necessitats físiques i oferir un mínim (o un òptim) de serveis i equipaments en un radi de 500 m. L’anàlisi d’una poma residencial o d’un sol edifici suposa conèixer la seva estructura social (sovint es tracta d’una suposició a partir de l’empresa estatal que havia encarregat la seva construcció) i indagar en les relacions o conflictes ocults entre els diferents grups.

Aquestes relacions es van tornar especialment interessants a partir de l’aparença de les dissidències i les contracultures juvenils dels anys 70 i sobretot els 80 que van canviar el paisatge urbà o de la ciutat socialista i la seva percepció. Les úniques classes que continuaven existint en el socialisme es definien per la posició en l’aparell polític. Els alts funcionaris i la diplomàcia comptaven amb recintes propis i unes condicions residencials contràries a l’ideal de l’urbanisme socialista, marcant així un hàbitat preferible per a la resta de la població. La distribució espacial del funcionariat era present i perceptible a les ciutats, ja que si no la zona de residències unifamiliars, els alts i mitjans rangs ocupaven espais pròxims al centre urbà i a la màxima concentració d’equipaments. La ciutat socialista presentava desigualtats en el sentit centro-perifèria o antics i nous barris que s’evidenciava –a part de la forma arquitectònica- en l’escala, densitat, presència de continguts culturals i d’oci i en l’estructura soci política.

Investigar l’arquitectura socialista inevitablement suposa estudiar els discursos dels polítics relacionats amb les obres, pronunciats en els inicis de la construcció o inauguracions dels edificis acabats. Quan es tracta dels projectes urbanístics són interessants les reflexions dels dirigents relacionades amb la convocatòria dels concursos, o amb la seva fallada i, en general, sobre la necessitat i les expectacions relacionades amb el projecte. El discurs creat des de la política sobrepassa els límits del llenguatge arquitectònic, aproximant la forma o allunyant-la de la societat, depenent de factors a vegades aliens a la construcció. Així per exemple, per a Kim Jong Il, la forma vertical és una expressió inequívoca de l’esperit progressista de la nació nord-coreana, mentre l’horitzontal es refereix al seu pacifisme. En conseqüència per a compondre un conjunt urbà equilibrat, cal utilitzar tant els volums verticals com els horitzontals, encara que aquesta decisió vingués des d’una posició allunyada a la lògica arquitectònica. A vegades, els motius o metàfores generats a partir del projecte i utilitzats en el discurs polític es repeteixen pels arquitectes a l’hora d’explicar els seus projectes al públic no especialitzat.

El procés de les obres també generava un discurs propi, basat en anècdotes i mites urbans, sobretot quan es tractava de grans obres amb brigades de voluntaris o d’exèrcit. Així la construcció de la ciutat satèl·lit de Nowa Huta prop de Cracòvia conté el mite de Piotr Ożański, col·locador de maons qui amb la seva brigada va arribar a col·locar més de 65.000 maons en un torn de 8 hora i sobrepassar la quota en més de 1000%. O la construcció de Nova Belgrad on les noies d’ètnia albanesa es llevaven el niqab per primera vegada i aprenien a llegir en l’obra. Aquests discursos paral·lels, socials i ideològics, però no arquitectònics impregnaven les obres de significat. En molts casos aquest col·lectivisme imposat, juntament amb el modernisme pretès no aconseguit quan les condicions de vida reals, van provocar un sentiment negatiu generalitzat cap als nous barris. A més la construcció nova se solia sobreposar a la forma urbana o arquitectònica heretada, presentada sistemàticament com a deficient (i burgesa), mostrant molt poca sensibilitat cap al context històric.

Va ser de fet el procés de transició -econòmica, política i cultural- el que va canviar definitivament la visió sobre l’arquitectura socialista. En un primer moment era pràcticament impossible fer una valoració positiva d’aquest patrimoni construït. En canvi es parlava del procés de “normalització” de les condicions de vida, de l’habitatge, espai públic o d’equipaments (“Politics in Color and Concreti. Socialist materialities and the middle class in Hungary” de Krisztina Fehérváry). També els projectes més polititzats van ser embolicats en una espècie de silenci i parcialment exclosos de les recerques. La suposada importància política impedia la difusió de plans definitius dels edificis rellevants i, per tant, la seva anàlisi completa. El procés d’aproximació i d’una valoració més positiva del patrimoni arquitectònic de l’època socialista va començar des d’una sèrie de projectes de ruïnes espectaculars que investigaven l’estat actual de diferents construccions monumentals, com per exemple la sèrie “Spomenik” de Jan Kampenaers sobre els monuments iugoslaus o el llibre “Cosmic Communist Constructions Photographed” de Frederic Chaubin centrat en l’arquitectura dels anys 70 i 80 de l’URSS. Són molt recents les recerques o presentacions (com per exemple l’exposició de Russa, sèrbia o de Montenegro en l’última biennal de Venècia) que revaloren l’arquitectura socialista en termes de mètode projectual, tecnologia constructiva o repertori formal d’una manera accessible per a l’espectador o arquitecte actual. Aquest seria el pas essencial perquè aquest patrimoni sigui entès i acceptat plenament com a part de la cultura nacional, que l’inclouria en els catàlegs del patrimoni construït i en les llistes de protecció i rehabilitació.

Article publicat originalment al blog La ciudad socialista

Articles relacionats

Darrers articles