8è Congrés del Partit Comunista de Cuba: Actualització del model de construcció del socialisme

Del mateix autor

Entre els passats 16 i 19 d’abril, es va produir el 8è Congrés del Partit Comunista de Cuba, sent aquest un dels principals esdeveniments del país socialista, en el qual no només es produeix una renovació de la direcció del partit, sinó que es tracen les principals línies estratègiques que regiran el país en els propers anys.

S’ha de destacar que Raúl Castro deixa de ser el primer secretari del PCC, i passa en mans de Miguel Díaz-Canel, però sobretot en aquest congrés s’aprovaven les línies de desenvolupament econòmic, fermesa ideològica i renovació generacional.

Creiem que és d’especial interès per a totes les lectores del Realitat, conèixer de primera mà, un dels aspectes clau d’aquest congrés, sense passar pel “filtre” ideològic dels mass media, com és la resolució sobre l’actualització del model econòmic i social cubà de desenvolupament socialista, que tot seguit reproduïm traduïda al català, agafant com a font el diari Granma:

El 8è Congrés del Partit Comunista de Cuba, celebrat entre els dies 16 i 19 d’abril de 2021, a l’Havana, ha analitzat el projecte d’Actualització de la Conceptualització del Model econòmic i social cubà de desenvolupament socialista.

En correspondència amb el seu caràcter de guia activa i perfectible, és coherent amb els fonaments i termes inclosos en la nova Constitució de la República, alhora que considera els resultats de la implementació de les Directrius i de les polítiques aprovades des del 6è Congrés fins a la data.

La Conceptualització actualitzada ratifica que la societat cubana es troba en el període històric de construcció del socialisme, així com els principis en què se sustenta l’ideal de societat socialista, forjat durant el procés revolucionari en funció de materialitzar la visió de la nació, sobirana, independent, socialista, democràtica, pròspera i sostenible.

Entre els principis fonamentals es destaca l’ésser humà com a objectiu principal i subjecte protagonista; la propietat socialista de tot el poble sobre els mitjans fonamentals de producció com a forma principal del sistema socioeconòmic; el paper de la innovació científica i tecnològica per al desenvolupament econòmic i social de país; l’Estat socialista de dret i justícia social com a garant de la igualtat de deures i drets, que assegura que cap persona quedi desemparada.

Es reafirma el paper dirigent del Partit Comunista de Cuba, únic, martià, fidelista, marxista i leninista, avantguarda organitzada de la nació, expressió de la unitat dels cubans al voltant de la direcció de la Revolució.

Al seu torn, la conceptualització actualitzada fonamenta les principals transformacions per a la consolidació i continuïtat de la Revolució a partir de les nostres fortaleses i potencialitats.

Entre les principals transformacions es troben, consolidar el paper de la propietat socialista de tot el poble sobre els mitjans fonamentals de producció; reconèixer i diversificar les diferents formes de propietat i gestió adequadament interrelacionades; el perfeccionament integral del sistema de direcció planificada del desenvolupament econòmic i social i de l’Estat com a rector, coordinador i regulador de tots els actors, en particular la descentralització de facultats als nivells territorials, amb èmfasi en el municipi com a instància fonamental.

Reconèixer, regular i aconseguir un adequat funcionament de mercat, de manera que les mesures administratives centralitzades, en interacció amb les polítiques macroeconòmiques i altres, indueixin als actors econòmics a adoptar decisions d’acord amb els interessos de tota la societat.

Com a part d’això, es defineix que cal impedir que productors o comercialitzadors imposin males pràctiques, l’especulació i condicions contràries als interessos i principis de la societat, amb independència de la forma de propietat o gestió.

Impulsar la ciència i el desenvolupament de la tecnologia i la innovació, de manera que ocupin un paper principal en l’increment de l’eficiència, eficàcia i la productivitat en totes les esferes.

Consolidar el paper de les universitats i enfortir les seves relacions amb les entitats de la producció, els serveis i institucions armades. Aconseguir que la presa de decisions i l’avaluació dels resultats, es recolzin en el coneixement i la base científica.

Assegurar que el treball i la laboriositat constitueixin valors morals cardinals, i que l’aplicació del principi de distribució socialista, d’acord amb la qualitat i quantitat de la feina, possibiliti que aquesta sigui la via fonamental de satisfacció de les necessitats.

L’elevació del nivell i qualitat de vida és un objectiu prioritari permanent, amb èmfasi en la seguretat alimentària i energètica, l’educació i la salut, entre d’altres.

El control de la correlació entre la dinàmica dels preus i els ingressos provinents de la feina, les pensions i prestacions de l’Assistència Social, en funció d’ampliar l’oferta, protegir i millorar els ingressos reals, en la mesura que s’avança en el procés de desenvolupament econòmic i social.

L’actualització del Model és un procés complex en el qual s’assumeixen els reptes derivats de les fortes restriccions imposades pel bloqueig econòmic, comercial i financer del govern dels Estats Units, l’agressivitat dels enemics de la Revolució, la crisi sistèmica internacional, els efectes del canvi climàtic i de la COVID-19.

El 8è Congrés del Partit Comunista de Cuba acorda:

PRIMER: Aprovar el projecte d’Actualització de la Conceptualització del model econòmic i social cubà de desenvolupament socialista, amb les modificacions incorporades.

SEGON: Encarregar al Comitè Central de Partit Comunista de Cuba que la Conceptualització del Model econòmic i social cubà de desenvolupament socialista, actualitzada, s’empri com a guia teòrica, conceptual i d’acció per a la construcció del socialisme a Cuba, mitjançant totes les estructures partidistes, des dels seus més alts nivells de direcció fins a les organitzacions de base.

TERCER: Recomanar a l’Assemblea Nacional del Poder Popular l’anàlisi del document a què es refereix el numeral Primer, per obtenir el seu suport i el posterior control de la seva aplicació durant l’actualització del Model de desenvolupament econòmic i social.

Autoria

Articles relacionats

Darrers articles