Revolta escolar

Del mateix autor

L’inici de tot plegat és una mica difús. Una lluita per la defensa d’un aire més net i amb menys circulació de vehicles privats contaminants a la ciutat de Barcelona, concretament a la zona de l’Eixample. Un grup de veïnes i veïns es van ajuntar per reclamar a l’Ajuntament que es prenguin mesures per disminuir la contaminació, finalment formen un grup anomenat Eixample Respira. Des de llavors altres barris i associacions han adoptat el segon nom “respira” com a crida global per la defensa d’un aire més net a la ciutat.

Des de finals de novembre del 2020, des de l’AFA de l’Escola Auró de l’Eixample, motivat per un dels pares que n’és membre i que també és qui va engegar Eixample Respira, es van començar a realitzar tot un seguit de mobilitzacions i talls de carrers per reclamar a l’Ajuntament que prengui mesures per reduir el trànsit privat i que es millori l’entorn escolar pel que fa a la circulació i augmentant en zona per als vianants i verda. Des de llavors s’hi van anar afegint altres escoles.

No va ser fins a principis de desembre de 2020 que la mobilització no va ser col·lectiva. Des de les AFA de diferents escoles de diversos barris, de l’Escola Auró de l’Eixample, de l’Escola Miralletes de Sant Martí…, Es va animar a les diferents AFA a fer una sèrie de talls col·lectius, és a dir el mateix dia totes les AFA tallaven el carrer de la seva escola o proper a l’escola. La mobilització va arribar a ser de 13 AFA el mateix dia. Des de llavors i a través de la comunicació constant entre les diferents persones de les AFA participants es va pensar si se li podia donar un nom que definís la mobilització, i d’aquí el nom de “REVOLTA ESCOLAR”, un nom que engloba totes les AFA i escoles participants. La mobilització va anar més enllà i cada cop s’hi anaven afegint més AFA, AMPA i escoles, de Barcelona, però fins i tot de fora de Barcelona i de fora de Catalunya, com ara Madrid i València. Actualment hi participen de manera activa més de 120 AFA, AMPA… de Barcelona i de fora de la ciutat comtal.

Ja fa molts anys que defensem que hi ha d’haver un canvi en el model de ciutat que volem, on el vehicle privat no sigui el principal ocupant de l’espai públic. Hi ha estudis recents que demostren que l’índex de mortalitat per contaminació és cada cop més elevat i actualment és la 1a causa de mort a les ciutats més contaminades. També hi ha estudis publicats que evidencien que la contaminació afecta negativament al desenvolupament cognitiu, en aquest cas concret parlem dels infants de les escoles.

Des de la Revolta Escolar, com des d’altres moviments que han anat sorgint com Revolta Veïnal, Eixample Respira, Sant Martí Respira…, es demana que els entorns escolars siguin segurs i pacificats, amb menys contaminació i menys soroll, es demana la reducció dels carrils de circulació de vehicle privat, la limitació de la velocitat a 20 km/h, la millora dels accessos per als vianants i de les bicicletes, l’adequació dels entorns escolars perquè siguin més segurs, més verds, amb menys soroll. S’està reclamant a l’Ajuntament que el projecte anomenat “Protegim les Escoles” s’hi puguin incloure totes les escoles amb entorns molt contaminats i sorollosos, ja que de moment sembla que no hi entren totes.

És per això que seguim amb la Revolta Escolar, i hem acabat el curs escolar amb la 12a mobilització tall de carrers. El dia 4 de juny, com cada 2 divendres, les AFA i AMPA de les escoles i altres entitats hem sortit al carrer per defensar el dret de les persones a poder viure en una ciutat més respirable, més neta, més silenciosa, on es prioritzi la utilització de l’espai públic per la majoria de vianants que conforma la ciutat. Reclamem un canvi de model urbanístic que és possible dur a terme, igual que ja ho han fet altres ciutats a Londres o París. Reclamem que el govern i l’Ajuntament siguin valents i apostin per prendre mesures efectives i de manera urgent. No podem deixar el món pitjor de com el vam trobar, els nostres infants no s’ho mereixen i la resta de la ciutadania tampoc.

El curs vinent seguirem amb les mobilitzacions, de ben segur, per aconseguir els objectius que ens vam marcar des de l’inici. 

Articles relacionats

Darrers articles